Arno Hovius Therapie & Training

Praktijk voor Fysiotherapie en natuurgeneeskunde

Waarom

Golffysiotherapie is speciaal gericht op golfspelers en richt zich met name op klachten die ontstaan zijn tijdens of door het golfspel.

Bij golf is uw houding van groot belang, zowel voor uw prestaties als voor uw gezondheid.

In mijn praktijk ondersteun ik ook golfers met lichamelijke beperkingen. De doelstelling is het aanleren van verantwoorde bewegingen waardoor de golfsport voor u maximaal plezier kan opleveren.

Hoe werkt het?

Na een lichamelijk onderzoek maak ik een bewegingsanalyse van u met behulp van video opnames. Daarnaast is het belangrijk dat ik toets of uw golfmateriaal op u is aangepast. De mens is geneigd om zich aan te passen aan het materiaal, maar het het materiaal moet de mens passen.

Op basis van de uitkomsten wordt een behandelplan, een advies voor uw golfprofessional / materiaal opgesteld en krijgt u oefeningen mee.

Het vervolg

Deze adviezen, zijn mede gebaseerd op 24 jaar werkervaring als golfprofessional (A5). waardoor het behandelplan een directe relatie heeft met de praktijk.

Gewaarborgde kwaliteit

Ik ben ingeschreven in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Voor inschrijvingr gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen.

Omdat ik voldoe aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring en scholing, ben ik toegelaten tot het KNGF-kwaliteitsregister. U kunt hier meer overlezen op: www.kngf.nl

Vergoedt uw verzekering Golffysiotherapie?

Golffysiotherapie valt voor de zorgverzekeraar onder algemene fysiotherapie. Voor meer informatie verwijs ik u naar uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden