Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is de verzamelnaam voor geneeswijzen die vertrouwen op het zelfgenezend vermogen van het lichaam en die gebruikmaken van methoden en technieken die in de natuur voorkomen. In de natuurgeneeskunde heeft de behandeling als doel het zelfbeschermende en zelfgenezende proces te stimuleren met hulp van natuurlijke middelen. Dit kunnen zijn kruiden, homeopathische middelen, vitamine, mineralen, specifieke supplementen en acupunctuur, maar ook fysiotherapie, ademhalingstechnieken en meditatie.

De oorzaak van een ziekte wordt in de natuurgeneeskunde gezocht in een complot van factoren zoals stress, slechte eetgewoonten, onverwerkte trauma’s of opeenhoping van afvalstoffen. De tegenhanger natuurgeneeskunde is de reguliere geneeskunde. Opmerkelijk is dat de reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde elkaar de laatste tijd meer en meer weten te vinden.

 

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.